Join Waitlist We will inform you when the product arrives spaces left. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.

Chương trình cung cấp cho học viên kiến thức về nguyên lý nghệ thuật và thiết kế, kỹ năng sáng tạo và các kỹ thuật để tự tin áp dụng nghệ thuật của họ vào các dự án thực tế. Học viên sẽ được đào tạo sử dụng nhiều chất liệu và công nghệ khác nhau để tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa và ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

MAGIC CREATIVE

  Thời gian: 3 Tháng (12 Tuần/ Season)

   Chi phí: 5,000,000 đ

  Giờ:

  • Thứ 2:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 3:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 4:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 5:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 6:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 7:             8.00 am - 6.00 pm
  • Chủ Nhật:       8.00 am - 6.00 pm
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
RENAISSANCE KIDS