Join Waitlist We will inform you when the product arrives spaces left. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.

Định hướng thiết kế về Games và Films

Khóa học cung cấp cho học viên những kĩ năng sử dụng Photoshop và Wacom để thể hiện các ý tưởng độc đáo của mình. Từ đó học viên ứng dụng vào phim hoạt hình, kĩ xảo điện ảnh và Game.

Ứng dụng mĩ thuật kĩ thuật số thiết kế ý tưởng dưới dạng 2D hoặc 3D cho phim điện ảnh, hoạt hình, đồ chơi.

Độ tuổi: 10 - 17

DIGITAL ART PAINTING

  Thời gian: 3 tháng

   Chi phí: 4,000,000 đ

  Giờ:

 • Thứ 2 :  8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • Thứ 3:   8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • Thứ 4:   8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • Thứ 5:   8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • Thứ 6:   8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm         
 • Thứ 7:   8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
  2.00 pm - 4.30 pm  ;  4.00 pm - 6.30 pm
 • Chủ Nhật:  8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
  2.00 pm - 4.30 pm  ;  4.00 pm - 6.30 pm
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.
RENAISSANCE KIDS