Join Waitlist We will inform you when the product arrives spaces left. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.

Khóa học của chúng tôi nhấn mạnh vào sự sáng tạo và thẩm mỹ, khuyến khích sự khám phá, thử nghiệm và biểu đạt nghệ thuật trong nhiều phương tiện truyền thông. Nó nâng cao ý thức về giác quan, nuôi dưỡng sự đánh giá cao về thế giới hình ảnh và những nỗ lực nghệ thuật, góp phần vào quá trình học và phát triển cá nhân tổng thể.

BASIC ARTS

  Thời gian: 3 Tháng (12 Tuần/ Season)

   Chi phí: 3,500,000 đ

  Giờ:

  • Thứ 2:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 3:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 4:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 5:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 6:             4.00 pm - 8.00 pm
  • Thứ 7:             8.00 am - 6.00 pm
  • Chủ Nhật:       8.00 am - 6.00 pm
Cart Item Removed. Undo
  • No products in the cart.
RENAISSANCE KIDS