Join Waitlist We will inform you when the product arrives spaces left. Just leave your valid email address below.
Email Quantity We won't share your address with anybody else.

Art Workshop: Khám Phá Vật Liệu Nghệ Thuật

Workshop "Khám Phá Vật Liệu Nghệ Thuật" là chương trình hấp dẫn được thiết kế để giải phóng sự sáng tạo bằng cách khám phá một loạt các vật liệu nghệ thuật đa dạng. Người tham gia sẽ có cơ hội thử nghiệm với nhiều phương tiện khác nhau, tạo điều kiện cho sự hiểu biết sâu sắc về quy trình sáng tạo và khuyến khích biểu hiện độc đáo… Bao gồm: Sáp dầu, màu acrylic, phấn màu, chì, chì màu, màu nước, đất nặn, …

VISUAL ARTS

  Thời gian: 2,5 tháng

   Chi phí: 3,500,000 đ

  Giờ:

Thứ 2: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 3: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 4: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 5: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 6: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm       

Thứ 7: 

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm
 • 2.00 pm - 4.00 pm  ;  4.00 pm - 6.00 pm

Chủ Nhật:

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm
 • 2.00 pm - 4.00 pm  ;  4.00 pm - 6.00 pm

HOME DECOR

  Thời gian: 2,5 tháng

   Chi phí: 4,000,000 đ

  Giờ:

Thứ 2 :             

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 3:            

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 4:      

 • 8.00 am -10.00 am; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 5:    

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm

Thứ 6:      

 • 8.00 am - 10.00 am; 10.00 am - 12.00 pm       

Thứ 7:                   

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm
 • 2.00 pm - 4.00 pm  ;  4.00 pm - 6.00 pm

Chủ Nhật:       

 • 8.00 am - 10.00 am ; 10.00 am - 12.00 pm
 • 2.00 pm - 4.00 pm  ;  4.00 pm - 6.00 pm

DIGITAL PAINTING

  Thời gian: 2,5 tháng (10 tuần)

   Chi phí: 4,000,000 đ

  Giờ:

Thứ 2 :                      

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm

Thứ 3:                       

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm

Thứ 4:           

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm

Thứ 5:           

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm

Thứ 6:           

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm       

Thứ 7:                       

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • 2.00 pm - 4.30 pm  ;  4.00 pm - 6.30 pm

Chủ Nhật:                 

 • 8.00 am - 10.30 am ; 10.00 am - 12.30 pm
 • 2.00 pm - 4.30 pm  ;  4.00 pm - 6.30 pm
Cart Item Removed. Undo
 • No products in the cart.
RENAISSANCE KIDS